Historik

Nya borrhål

PLANERAT ARBETE UNDER SOMMAREN

2011 utfördes arbetet med att borra och installera bergvärme till föreningen. Under arbetet gick företaget som åtagit sig uppdraget i konkurs och slutförandet av vår installation övertogs av en annan aktör.

Uppvärmningen av våra hus har vintertid varit ojämn då t.ex. några hushåll haft kallare inomhus än andra. För att en gång för alla komma tillrätta med problemet har vi under vintern och våren haft hjälp av externa aktörer med att lokalisera felet. Det man kommit fram till är att antalet borrhål och djup på en del av hålen inte är rätt dimensionerat till våra 73 hushåll. Så för att få en bättre verkningsgrad på systemet, säkerställa driftsäkerheten och få maximal livslängd på systemet, har vi efter inrådan från flera experter, beslutat utöka antalet borrhål.

Samtliga hål skall också samlas ihop till ett inkommande rör vilket i sig ökar effektiviteten.

Nästa steg är att göra injusteringar i varje hushåll för att säkerställa ett jämnt flöde över hela systemet som ger jämnare innertemperatur.

Kostnaderna för aktuell åtgärd finansieras med ett lån, som inte kommer att påverka era avgifter för boendet. Sker det någon höjning av avgifter framöver beror detta på höjningar i andra avgifter som påverkas i driftskostnaderna.

Vi kontrakterar en extern projektledare som tar hand om processen och hjälper oss säkerställa att arbetet blir korrekt utfört och inom uppställd tidsram. Målet är att vi denna vinter har en jämn värme i samtliga hushåll och ett hållbart värmesystem utan onödiga driftstopp.

Själva borrningen i projektet beräknas komma igång juli – augusti. Det planerade området i stora lekparken kommer att spärras av för ändamålet. Vi kommer inte behöva riva lekparken för att få plats med de nya hålen.

Borrningen kommer att ske måndag-torsdag kl.07:00-18:00 i veckan. Vi hoppas att ni kan ha överseende med de störande borrljuden.

Vi återkommer med kompletterande information om exakt byggstart, hur länge det beräknas pågå etc., så snart vi har fastställt tidsplanen med entreprenören.


Från 1990 till 2011

När Brf.Gåvstaby byggdes 1990, löstes energiförsörjningen med installation av olja. Centralt byggdes ett pannrum som försörjde en vattenburen uppvärmning. På 2000-talet ökade kostnaderna för olja markant och styrelsen såg sig om efter alternativa system. Det stod då mellan pellets och bergvärme. Styrelsen valde att ingå ett avtal med BEAB, där uppvärmningen utgjordes av pellets. BEAB stod för installation och föreningen ingick ett mycket fördelaktigt avtal. Med åren har även denna form av uppvärmning ökat markant i kostnad och 2011 ansåg styrelsen att det var dags för bergvärme. Medlemmarna gav sitt bifall och efter gengse anbudsförfarande valdes entreprenören Allklimat.
Delar av pelletspannan forslas bort

Information om borrning

Vid borrningen av första hålet, nådde borren berg vid 9 meter. Därefter borrades det vidare 230 meter. Borrningen har inte varit helt lätt eftersom det är rikligt med vatten och det ger ett stort motstånd. Dessutom är berget av sådan kvalitet att det har varit svårborrat. Det har varit många byten av borrspets. Totalt skall det borras 22 hål. I varje hål läggs slang och så kopplas allt ihop via en anslutning in till vårt pannrum.       
Bild från borrning av 1:a hålet

Värmepumpar

För att vi skall kunna tillvarata värmen som finns i berget behöver vi pumpar. För våra 22 hål behöver vi fyra värmepumpar. Pumparna i sin tur drivs med el. För att klara elförsörjningen har Vattenfall varit här och säkrat upp elen. Så vi har lite att göra inför framtiden. För att bli lite miljövänligare. Vår tanke är att framöver köpa in små vindkraftverk som försörjer pumparna. Men vem vet det kanske dyker upp något ännu bättre på marknaden om några år. När det är som kallast under vintertid kommer bergvärmen inte att räcka till. Då är det meningen att elen värmer upp det som saknas. Detta kallas spetsvärme. Så vi får hoppas att det inte blir allt för kalla vintrar.
Våra fyra värmepumpar

Varmvatten

För att vi skall få en jämnare temperatur på vårt varmvatten har vi köpt in nya och fler vattencisterner. Förhoppningsvis kommer vi alla att kunna njuta av varma duschar.
Våra nya vattencisterner

Borrhål

Under innevarande år 2015, har styrelsen investerat i ett styrsystem för värmepumparna. Detta för att kontrollen över vår uppvärmning skall bli jämnare.

Styrelsen planerar eventuellt vissa åtgärder för att få bergvärmen ännu mer effektiv:

- Ökad uppvärmning av borrhål med återvändande vatten

-Isolering av rör

-Ihopslagning av ingående rör   

Här kan ni se en sträckning av borrhål

Komplettering


2015-2016 utfördes en kompletterande utbyggnad av bergvärmen med 10 nya rör, för att säkerställa hållbarheten över tid på vårt bergvärmesystem.
De nya hålen placerades i stora lekparken ned mot de gula husen och panncentralen.
På bilden kan ni se rördiket som grävs tvärs över tomten vid hus 134

Rördike

På bilden ser ni mer av rördiket

Anslutningsplats till undercentralen

Rörledningarna för bergvärmen utifrån gärdet kopplas in vid undercentralen. Här har diket för rören grävts fram.

Slangning

Här har slang kopplats på till borrhålet i berget

Uppsäkring av el

För att värmepumparna skall fungera krävs el. På bilden kan ni se dikesgrävningen för nya elkabeln

Din rubrikBergvärmen hösten 2012

2012-08-30
Installationen av bergvärmen är färdig enligt utförarna
Vi har haft en oberoende besiktningsman som gått igenom
anläggningen och det är några punkter som vi skall få utföraren att åtgärda.
När det börjar bli lite kallare ute är det bra om ni meddelar oss om det är några problem med värmen.
När det gäller återställningen av åkern och gräsmattor finns det både grovåterställning och finåterställning kvar
Med hopp om en varm höst och vinter


Bergvärme färdiginstallerad och betald

😀 Under hösten 2012 hade vi vår bergvärme färdig installerad och betald. Vi har även isolerat rör i pannrummet för att spara på värmen. Nu återstår enbart inköp av styrsystem, för tillfället sköts kontrollen manuellt. Lite målning av golv kommer också att utföras under våren och så skall vi snygga upp mark. För framtiden är det vindkraft som skall ersätta elkraft för drift av bergvärmen.

Lägesinformation

Bergvärme
Styrelsen har under 2014 införskaffat digital styrsystem av bergvärmepumparna och upprättat ett serviceavtal med Comfort

Senaste kommentarer

31.10 | 11:42

TACK till alla som fixat staketen utmed vägen, det ser riktigt bra ut!!!

12.10 | 15:09

Vilken trevlig och fin hemsida! Jag blev glad när jag gick in här. Det var verkligen min stil. Bra gjort Ann-Carolin.

12.10 | 09:07

Bra med en hemsida Nu håller vi tummarna för att det flyter på med installeringen av bergvärmen. Nilla

23.08 | 18:58

Bra att ni har börjat med den här hemsidan. man känner sig delaktig när man får aktuell information